Tietoa psykologian yhteishausta ja opiskelusta

Psykologiaa voi opiskella suomenkielisessä koulutusohjelmassa tällä hetkellä kuudessa yliopistossa: Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Oulun yliopistossa, Tampereen yliopistossa sekä Turun yliopistossa. Kaikki nämä kuusi yliopistoa ovat mukana psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyössä keväällä 2023. Vuonna 2022 psykologian suomenkielisiin koulutusohjelmiin ensisijaisia hakijoita oli noin 4 500 ja kaiken kaikkiaan psykologian eri koulutusohjelmiin hakijoita oli yli 16 000. Uusia opiskelupaikkoja oli jaossa 381, joista 60 % valittiin ylioppilastutkintotodistuksen perusteella ja loput valintakokeella. 10 paikkaa oli varattu Helsingin yliopiston psykologian maisterihakuun. Åbo Akademin ruotsinkielinen koulutusohjelma ei ole mukana valintakoeyhteistyössä vaan koulutusohjelmaan on oma erillinen valintamenettelynsä. 

Kevään 2023 yhteishaku

Kevään 2023 yhteishaussa psykologian koulutusohjelmien uusia opiskelupaikkoja jaetaan kahdella tavalla: todistusvalinnalla ja valintakoevalinnalla. Kaiken kaikkiaan 70 prosenttia kaikista aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille hakijoille. Todistusvalinnalla täytetään 60 prosenttia kaikista aloituspaikoista. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset. Keväällä 2023 psykologian koulutusohjelmiin valitaan yhteensä 349 uutta opiskelijaa.

Kevään 2023 yhteishaun aloituspaikat

Todistusvalinta
(vain ensikertalaisille)
Valintakoevalinta
(ensikertalaiset)
Valintakoevalinta
(kaikki hakijat)
Yhteensä
Helsingin yliopisto3051550
Itä-Suomen yliopisto3661860
Jyväskylän yliopisto641132107
Oulun yliopisto2441240
Tampereen yliopisto2551242
Turun yliopisto2441240
Helsingin maisterihaku1010
Yhteensä20335111349

Todistusvalinnassa valitaan 60 prosenttia uusista opiskelijoista todistuspisteillä ilman valintakoetta. Tämä kiintiö on varattu vain ensikertalaisille hakijoille. Hakija huomioidaan ensikertalaisena mikäli

 • hän ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai
 • ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Hakija huomioidaan todistusvalinnassa, mikäli hän on ensikertalainen ja suorittanut

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon tai
 • IB- tai EB-tutkinnon tai
 • Helsingin saksalaisen lukion RP-/DIA-tutkinnon.

Yhteishaun aikataulun mukaan todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023. Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön osalta todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen 24.5.2023 järjestettävää valintakoetta. Hakijan on kuitenkin valmistauduttava osallistumaan valintakokeeseen, mikäli todistusvalinnan tulokset eivät ehdi valmistua ennen valintakoetta. Mikäli hakija tulee todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveelle, voi todistusvalinnan varasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelle.

Kevään 2023 todistusvalinnassa huomioidaan viisi ainetta:

 • äidinkieli
 • psykologia
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • yksi ainereaali
 • yksi kieli

Mikäli hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, hakija ei saa siitä pisteitä. Puuttuvasta aineesta huolimatta hakija huomioidaan todistusvalinnassa. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 157,90. Tullakseen huomioiduksi todistusvalinnassa hakijan tulee saada vähintään 90 pistettä. Täydet todistusvalintapisteet edellyttävät äidinkielen, psykologian, pitkän matematiikan, pitkän kielen ja fysiikan laudatureja. Tutustu ylioppilastutkinnon sekä kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytyksiin. Tasapistetilanteessa ensimmäisenä tarkastellaan psykologian ainereaalin arvosanaa, tämän jälkeen matematiikan (pitkä tai lyhyt) arvosanaa, äidinkieltä, muuta kuin psykologian ainereaalia ja viimeisenä parhaat pisteet antavan kielen arvosanaa.

Haluatko tietää millainen on kevään 2023 psykologian ja logopedian valintakoe? Tutustu valintakokeen ennakkotietoihin ja valmennuskursseihimme.

Kevään 2022 yhteishaun tilastoja

Alta löydät kevään 2022 hakutilastoja. Keväällä 2022 psykologian koulutusohjelmien aloituspaikkoja oli yhteensä 381, ja ensikertalaisille oli varattu 70 prosenttia kaikista aloituspaikoista. Todistusvalintapaikat oli kaikki varattu ensikertalaisille hakijoille. 

Kevään 2022 hakijamäärät ja aloituspaikat

YliopistoHakijat 2022Hakijat 2021Aloituspaikat 2022
Helsingin yliopisto2774316862
Itä-Suomen yliopisto2253251660
Jyväskylän yliopisto28983324107
Oulun yliopisto2343328342
Tampereen yliopisto3194362650
Turun yliopisto2844300350
Helsingin yliopiston maisteriohjelma22229310
Yhteensä1652819213381

Vuonna 2022 todistusvalinnassa huomiotiin viisi ainetta:

 • Äidinkieli
 • Psykologia
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Yksi kieli
 • Yksi ainereaali.

Todistuvalinnan maksipisteet olivat 157,9.

Kevään 2022 todistusvalinnan aloituspaikat ja pisterajat

YliopistoAloituspaikatTodistusvalinnan pisteraja
Helsingin yliopisto37139,2
Itä-Suomen yliopisto36125,10
Jyväskylän yliopisto64127,8
Oulun yliopisto25127,9
Tampereen yliopisto30137,1
Turun yliopisto30136,5
Yhteensä222

Psykologian ja logopedian yhteisvalintakokeessa saadut raakapisteet eli koepisteet muutetaan skaalauskertoimen avulla valintakoepisteiksi. Valintakokeesta saatava koepistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0,000-120,000. Kaikista valintakokeeseen osallistuneista ne hakijat, jotka kuuluvat parhaan 0,1 prosentin joukkoon saavat lopullisiksi valintakoepisteiksi 120,000. Skaalauskerroin saadaan jakamalla luku 120,000 sen hakijan raakapistemäärällä, joka pääsee viimeisenä parhaiten menestyneiden 0,1 prosentin joukkoon. Muiden hakijoiden lopullinen valintakoepistemäärä saadaan kertomalla hakijan raakapistemäärä skaalauskertoimella. Lopullinen pistemäärä pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuudelle. Valintakokeen kautta opiskelupaikan sai 149 hakijaa, ja lisäksi 10 opiskelijaa valittiin Helsingin yliopiston psykologian maisteriohjelmaan. 

Kevään 2022 valintakoevalinnan aloituspaikat ja pisterajat

YliopistoAloituspaikat
Ensikertalaiset/Kaikki
Valintakoevalinnan pisteraja
Ensikertalaiset/Kaikki
Helsingin yliopisto6 / 19114,42 / 104,27
Itä-Suomen yliopisto6 / 1892,23 / 89,97
Jyväskylän yliopisto11 / 3295,09 / 92,59
Oulun yliopisto4 / 1391,88 / 90,33
Tampereen yliopisto5 / 15102,96 / 97,36
Turun yliopisto5 / 15101,41 / 97,12
Yhteensä37 / 112

Kilpailuopiskelupaikoista on erittäin kovaa ja vain noin 2 prosenttia psykologian koulutusohjelmien hakijoista sai opiskelupaikan keväällä 2022. Lue, miten valmennuskurssimme auttavat sinua valintakokeeseen valmistaumisessa.