Psykologian ja logopedian valmennuskurssien sisällöt

Markkinoiden laajin valmennuskurssi

Haluatko hankkia käyttöösi laajimman mahdollisen kurssimateriaalin valmistautuessasi psykologian ja logopedian valintakokeeseen? Silloin valintasi on verkkovalmennuskurssimme tai Helmikuun Online-kurssimme. Verkkokurssin ja Helmikuun Online-kurssin sisällöt ovat muuten identtiset, mutta Online-kurssi sisältää reaaliaikaista aikataulutettua Zoom-opetusta. Mikäli et pääse osallistumaan aikataulutettuun opetukseen, opetustallenteet ovat opetuksen jälkeen rajattomasti käytössäsi. Opetustallenteiden avulla on lisäksi helppo kerrata kurssin vaikeimpia asioita niin monta kertaa kuin haluat. Verkkovalmennuskurssilla opetuksen sisältö on katsottavissa opetustallenteiden muodossa.
 
 • Alkuinfo ja opiskelutekniikka, sähköisen valintakokeen esittely, vinkit sähköiseen valintakokeeseen sekä henkinen valmennus (12 oppituntia).
 • Tilastolliset menetelmät valintakokeessa (24 oppituntia, 6 opetuskertaa): Tässä osiossa kerrataan valintakokeen kannalta keskeisimmät tilasto- ja todennäköisyysmatematiikan aihepiirit. Kurssilla keskitytään antamaan valmiuksia valintakokeen ennakkomateriaalin artikkelien tutkimustulosten ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Oikeiden johtopäätösten tekeminen artikkeleista edellyttää tilastollisten perusmenetelmien hallintaa. Siksi kurssilla kerrataan mm. tilastollisen tutkimuksen ja aineistojen käsittelyyn liittyvää käsitteistöä ja luokittelua, keskeisiä tilastollisia tunnuslukuja, todennäköisyyslaskentaa ja todennäköisyysjakaumia, tilastollista päätöksentekoa ja riippuvuutta sekä muuttujien välisten syy-yhteyksien tarkastelua (esimerkiksi regressioanalyysillä). Valintakokeessa menestyminen edellyttää vahvaa laskurutiinia, ja siksi kurssilla onkin yli 900 tilastollisten menetelmien tehtävää malliratkaisuineen. Mikäli tarvitset kertausta matematiikan perusasioista, kurssin sähköiseen oppimisympäristöön on rakennettu perusasioiden kertausosio itsenäiseen harjoitteluun.
 • Looginen päättely (16 oppituntia, 4 opetuskertaa): Logiikan avulla voidaan tarkastella ja tutkia, milloin päättely on pätevä ja milloin ei. Matemaattis-loogiseen päättelyyn liittyvät tehtävät ovat tuoneet uudenmuotoisessa valintakokeessa jopa 25 prosenttia valintakokeiden kokonaispisteistä, ja siksi kurssilla harjoitellaan loogista päättelyä laajasti: esimerkiksi ehtolauseet, määrälliset lauseet ja tiedon riittävyys -tehtävät tulevat tutuiksi kurssin aikana. Loogista päättelyä oppii parhaiten erilaisia tehtäviä tekemällä ja kurssi sisältääkin runsaasti monipuolisia logiikan tehtäviä malliratkaisuineen.
 • Artikkeliharjoitukset (12 oppituntia, 3 opetuskertaa): Millainen on tieteellisen artikkelin rakenne? Mitä eroa on katsaus- ja tutkimusartikkeleilla? Miten valintakokeen ennakkomateriaalia kannattaa lähestyä? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen artikkeliharjoitusten opetuskerroilla. Kurssilla harjoitellaan sekä suomen- että englanninkielisten tutkimusten käsittelyä. Kurssilla pääset harjoittelemaan myös itsenäisesti erilaisten artikkelien käsittelyä ja harjoittamaan omaa lukutekniikkaasi 12 tieteellisen artikkelin avulla. Artikkeliharjoitukissa pääset harjoittelemaan sekä tieteellisen artikkelin yleistä rakennetta että valintakoetyyppisiä tehtäviä. Ensin mainittujen tarkoitus on opettaa ja antaa sinulle keinot uusiin artikkeleihin tutustumiseen erityisesti ennakkomateriaalia ajatellen. Valintakoetyyppisissä harjoituksessa pääset taas harjoittelemaan tieteellisen artikkelin käsittelyä ennakkomateriaalin julkaisua simuloivassa aikapaineessa.
 • Valintakokeen ennakkomateriaali (noin 32 oppituntia, määrä tarkentuu, kunhan ennakkomateriaali julkaistaan): Kurssin viimeinen kuukausi keskittyy täysin valintakokeen ennakkomateriaalin opiskeluun. Jokaisesta ennakkomateriaalin artikkelista järjestetään oma opetuskertansa. Näin saat apua tekstien lukemiseen, keskeisten asioiden ymmärtämiseen ja käsitteistön opiskeluun. Lisäksi jokaisesta ennakkomateriaalin artikkelista tullaan tekemään erilaisia oppimista tukevia tehtäviä sähköiseen oppimisympäristöömme.
 • Harjoituskokeet (15 oppituntia, 5 harjoituskoetta): Harjoituskokeet auttavat sinua valmistautumaan valintakokeeseen. Harjoituskokeessa pääset harjoittelemaan vastaustekniikkaasi sekä ajankäyttöä. Onhan kolmen tunnin koeaika yllättävän lyhyt! Harjoituskokeita on kerran kuussa alkaen helmikuusta. Neljä ensimmäistä harjoituskoetta testaavat tilastollisia valmiuksia, logiikkaa sekä artikkelien lukutaitoja. Viimeinen harjoituskoe rakennetaan täysin kevään valintakokeen ennakkomateriaalin ympärille.

Online-kurssin sisältö lyhyesti:

 • Alkuinfo ja opiskelutekniikka 12 oppituntia
 • Tilastolliset menetelmien opetus 24 oppituntia
 • Looginen päättelyn opetus 16 oppituntia
 • Artikkeliharjoittelutekniikan opetus 12 oppituntia
 • 5 harjoituskoetta 15 oppituntia: neljä harjoituskoetta ennen ennakkomateriaalin julkaisua ja yksi ennakkomateriaalin julkaisun jälkeen
 • Kevään 2023 valintakokeen ennakkomateriaalin opetus 32 oppituntia (oppituntimäärä tarkentuu ennakkomateriaalin julkaisun jälkeen) sekä harjoitustehtävät
 • Tilasto- ja todennäköisyysmatematiikan sekä loogisen päättelyn oppimispolut sekä yli 1 000 harjoitustehtävää yksityiskohtaisine malliratkaisuineen
 • Aivot valintakokeen näkökulmasta -oppimispolku 6 oppituntia
 • Artikkelien käsittelyä tukevat artikkeliharjoitukset 12 kappaletta
 • Vuosien 2021 ja 2022 ennakkomateriaalien ja valintakoetehtävien analyysivideot 6 oppituntia
 • Osiokohtaiset kysymyspalstat, joissa pääset kysymään opiskeltavasta aiheesta, tehtävistä, valintakokeesta tai ennakkomateriaalista asiantuntijaopettajiltamme
 • Matematiikan perusasioiden kertausosio
 • Markkinoiden kehittynein verkko-oppimisympäristöstä, josta löydät kaiken tarvitsemasi yhdestä ja samasta paikasta.
 • Tilastollisten menetelmien Oppimiskone: Rajaton määrä harjoituskokeita ja -tehtäviä. Verkko-oppimisympäristö Moodlessa kurssilaiset voivat tehdä rajattomasti erilaisia harjoituskokeita. Oppimiskoneessa on lukuisia erilaisia harjoituskoevaihtoehtoa. Oppimiskone on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun. Sitä ei käytetä oppitunneilla eikä sillä korvata opetusta.
 • Tehtävien kertaustoiminto
 • Oman osaamisen seuranta
 • Ajankäytön seuranta
 • Kurssitakuu, mikäli et saa haluamaasi opiskelupaikkaa, voit halutessasi osallistua kurssille uudestaan. Saat uudesta kurssista -50 % takuualennuksen.
Yhteensä 123 oppituntia ja yli 1 000 harjoitustehtävää!
 
Kolmas laaja valmennuskurssimme on huhtikuussa alkava Online-intensiivikurssi. Kurssi on suunnatta niille valintakokeeseen valmistautuville, jotka voivat aloittaa valmistautumisen huhtikuussa. Kurssi sopii esimerkiksi erinomaisesti kevään abiturienteille. Kurssin antaa erinomaiset valmiudet valintakokeen ennakkomateriaalin opiskeluun. Intensiivikurssiin kuuluukin aikataulutettu Zoom-opetusta valintakokeen ennakkomateriaalista. Lisäksi kurssiin kuuluu aloitus- ja opiskelutekniikkaluento. Koska kurssin aikataulu on tiukka, harjoituskokeita on kolme: kaksi ennen ennankkomateriaalin julkaisua ja yksi ennakkomateriaalin julkaisun jälkeen. Intensiivikurssilla opiskelija pääsee keskittymään juuri niihin asioihin, jotka kokee itselle keskeisiksi. Käytössä on kaikki tilastollisten menetelmien, logiikan ja artikkeliharjoittelun tehtävät, oppimispolut ja opetustallenteet.  
 
Haluatko valmistautua valintakokeeseen tehtäviä tekemällä?

Mikäli haluat valmistautua psykologian ja logopedian valintakokeeseen tehtäväkeskeisesti, kurssitarjonnastamme löytyy myös siihen ratkaisu. Voit valita kahdesta eri tehtäväpaketista sinulle mieluisamman:

 1. Tilastollisten menetelmien ja logiikan sähköinen tehtäväpaketti:
  Tällä valmennuskurssilla saat käyttöösi yli 1 000 tilastollisten menetelmien ja logiikan harjoitustehtävää malliratkaisuineen. Kurssin teoriaosuudet on rakennettu loogisesti eteneviksi oppimispoluiksi. Kaikki tehtävät on suunniteltu tukemaan valmistautumista uuteen valintayhteistyön mukaiseen valintakokeeseen. Kurssi sopii hakijalle, joka haluaa parantaa matemaattisia valmiuksiaan ja laskurutiiniaan itsenäisesti ennen ennakkomateriaalin julkaisua. Kurssi ei sisällä tilastollisten menetelmien Oppimiskonetta, kysymys- ja keskustelualueita, opetustallenteita, vanhojen valintakokeiden analyyseja, artikkeliharjoituksia, harjoituskokeita eikä kevään valintakokeen ennakkomateriaalin läpikäyntiä. Opiskelu tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. 
 2. Artikkeliharjoitusten sähköinen tehtäväpaketti: Tällä valmennuskurssilla pääset harjoittelemaan tieteellisten artikkelien käsittelyä. Valtaosalle hakijoista tieteellisten tekstien käsittely ei ole entuudestaan tuttua. Kurssi auttaakin juuri tässä. Artikkeliharjoituksissa opetellaan tieteellisen artikkelin rakennetta, käsitteitä sekä lukutekniikkaa. Tehtävät ovat sekä rakenteellisia harjoitteita että valintakoetyyppisiä tehtäviä. Osassa tehtävissä on mukana myös valintakokeen ennakkomateriaalin aikapainetta simuloivia harjoituksia. Kurssi sisältää 12 artikkelia harjoituksineen sekä Tieteellisen tutkimuksen -perusteet ja Aivot valintakokeen näkökulmasta -opetusvideot. Lisäksi kurssi sisältää keväällä 2023 julkaistavan valintakokeen ennakkomateriaalin opetusvideot ja harjoitustehtävät. Kurssi ei sisällä harjoituskokeita, vanhojen valintakokeiden analyyseja eikä tilastollisten menetelmien ja logiikan osioita. Opiskelu tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä.
Mikäli haluat molempien tehtäväpakettien sisällöt käyttöösi, silloin sinun kannattaa hankkia verkkovalmennuskurssimme.

 

Valitse sinulle sopivin valmennuskurssi

Helmikuun Online(etäopetus)-kurssiVerkkovalmennuskurssiHuhtikuun
Online(epäopetus)-kurssi intensiivi
Valintakokeen ennakkomateriaalin ja artikkeliharjoitusten sähköinen
tehtäväpaketti
Tilastollisten menetelmien ja
logiikan sähköinen
tehtäväpaketti
Moodle-verkko-oppimisympäristö ominaisuuksineenXXXXX
Matematiikan perusteiden kertausXXXX
Tilastolliset menetelmien ja logiikan tehtävät ja oppimispolutXXXX
Tilastolliset menetelmien ja logiikan opetustallenteetXXX
Tilastollisten menetelmien ja logiikan kysymysalueetXXX
Tilastollisten menetelmien OppimiskoneXXX
ArtikkeliharjoituksetXXXX
Artikkeliharjoitusten opetustallenteetXXXX
Artikkeliharjoitusten kysymyspalstaXXXX
Vanhojen valintakokeiden analyysivideotXXX
Kevään 2023 ennakkomateriaalin opetusvideot, tehtävät ja kysymyspalstaXXXX
Aikataulutettu Zoom-etäopetustXX (vain valintakokeen ennakkomateriaalista)
Harjoituskokeet553