Tietoa logopedian yhteishausta ja opiskelusta

Logopediaa voi opiskella tällä hetkellä viidessä yliopistossa: Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Oulun yliopistossa, Tampereen yliopistossa sekä Turun yliopistossa. Kaikki nämä viisi yliopistoa ovat mukana psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyössä keväällä 2023. Keväällä 2022 logopedian koulutusohjelmiin ensisijaisia hakijoita oli vajaa 900 ja kaiken kaikkiaan logopedian eri koulutusohjelmiin hakijoita oli yli 3 700. Uusia opiskelupaikkoja oli 158, joista 70 % täytettiin ylioppilastutkintotodistuksen perusteella ja loput valintakokeella. Todistusvalinnassa huomioitiin sekä ensikertalaiset että ei-ensikertalaiset hakijat. Keväällä 2022 6 aloituspaikkaa oli varattu Oulun yliopiston avoimen väylän valintakiintiöön.

Kevään 2023 yhteishaku

Kevään 2023 yhteishaussa logopedian koulutusohjelmien uusia opiskelupaikkoja jaetaan kahdella tavalla: todistusvalinnalla ja valintakoevalinnalla. Kaiken kaikkiaan 70 prosenttia kaikista aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille hakijoille. Todistusvalinnalla täytetään enintään 70 prosenttia kaikista aloituspaikoista. Todistusvalinnassa huomioidaan kaikki hakijat omissa kiintiöissään. Keväällä 2023 logopedian koulutusohjelmiin valitaan yhteensä 134 uutta opiskelijaa.

Kevään 2023 yhteishaun aloituspaikat

Todistusvalinta
(ensikertalaiset)
Todistusvalinta
(kaikki hakijat)
Valintakoevalinta
(ensikertalaiset)
Valintakoevalinta
(kaikki hakijat)
Yhteensä
Helsingin yliopisto1366227
Itä-Suomen yliopisto1466228
Oulun yliopisto1355326
Tampereen yliopisto1044220
Turun yliopisto1677333
Yhteensä66282812134

Todistusvalinnassa valitaan enintään 70 prosenttia uusista opiskelijoista todistuspisteillä ilman valintakoetta. Todistusvalinnassa huomioidaan sekä ensikertalaiset että ei-ensikertalaiset hakijat kuten ylläolevasta taulukosta näkyy. Hakija huomioidaan ensikertalaisena mikäli

 • hän ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai
 • ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Hakija huomioidaan todistusvalinnassa mikäli hän on suorittanut

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon tai
 • IB- tai EB-tutkinnon tai
 • Helsingin saksalaisen lukion RP-/DIA-tutkinnon.

Yhteishaun aikataulun mukaan todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023. Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön osalta todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen 24.5.2023 järjestettävää valintakoetta. Hakijan on kuitenkin valmistauduttava osallistumaan valintakokeeseen mikäli todistusvalinnan tulokset eivät ehdi valmistua ennen valintakoetta. Mikäli hakija tulee todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveelle, voi todistusvalinnan varasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelle.

Kevään 2023 todistusvalinnassa huomioidaan viisi ainetta:

 • äidinkieli
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • enintään kaksi ainereaalia
 • enintään yksi kieli

Yhdestä aineesta pisteitä voi saada vain kerran. Huomaa, että vanhanmuotoisesta reaalista ei saa pisteitä. Mikäli hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, hakija ei saa siitä pisteitä. Puuttuvasta aineesta huolimatta hakija huomioidaan todistusvalinnassa. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 148,4. Tullakseen huomioiduksi todistusvalinnassa hakijan tulee saada vähintään 70 pistettä. Todistusvalinnan kynnysehtona on, että äidinkieli on suoritettu vähintään arvosanalla M. Maksipisteet vaativat äidinkielen, pitkän matematiikan, pitkän kielen, fysiikan sekä historian, uskonnon tai elämänkatsomustiedon laudatureja. Tutustu ylioppilastutkinnon sekä kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytyksiin. Tasapistetilanteessa ensimmäisenä tarkastellaan äidinkielen arvosanaa, tämän jälkeen matematiikan (pitkä tai lyhyt) arvosanaa, parhaat pisteet antavaa kieltä ja viimeisenä parhaat pisteet antavaa ainereaalia.

Haluatko tietää millainen on kevään 2023 logopedian ja psykologian valintakoe? Tutustu valintakokeen ennakkotietoihin ja valmennuskursseihimme.

Kevään 2022 yhteishaun tilastoja

Alta löydät kevään 2022 hakutilastoja. Keväällä 2022 logopedian koulutusohjelmien aloituspaikkoja oli yhteensä 158, joista ensikertalaisille oli varattu 70 prosenttia kaikista aloituspaikoista. Toisin kuin psykologin yhteisvalinnassa, logopedian yhteisvalinnassa todistusvalinnassa oli varattu pieni kiintiö myös ei-ensikertalaisille hakijoille.

Kevään 2022 hakijamäärät ja aloituspaikat

YliopistoHakijat 2022Hakijat 2021Aloituspaikat 2022
Helsingin yliopisto70392637
Itä-Suomen yliopisto58783328
Oulun yliopisto69493632
Tampereen yliopisto910106528
Turun yliopisto82095833
Yhteensä37144718158

Vuonna 2022 todistusvalinnassa huomiotiin viisi ainetta:

 • Äidinkieli (todistusvalinnan kynnysehtona on vähintään arvosana M)
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Kaksi reaaliakoetta
 • Yksi kieli

Todistusvalinnan maksipisteet olivat 148,4. Maksipisteet vaativat äidinkielin, pitkän matematiikan, pitkän kielen, fysiikan sekä historian, uskonnon tai elämänkatsomustiedon laudatureja.

Kevään 2022 todistusvalinnan aloituspaikat ja pisterajat

YliopistoAloituspaikat
Ensikertalaiset/Kaikki
Todistusvalinnan pisteraja
Ensikertalaiset/Kaikki
Helsingin yliopisto18 / 8114,0 / 120,30
Itä-Suomen yliopisto14 / 6109,30 / 112,0
Oulun yliopisto13 / 5111,90 / 120,20
Tampereen yliopisto14 / 6112,60 / 112,90
Turun yliopisto16 / 7112,80 / 112,80
Yhteensä75 / 32

Psykologian ja logopedian yhteisvalintakokeessa saadut raakapisteet eli koepisteet muutetaan skaalauskertoimen avulla valintakoepisteiksi. Valintakokeesta saatava koepistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0,000-120,000. Kaikista valintakokeeseen osallistuneista ne hakijat, jotka kuuluvat parhaan 0,1 prosentin joukkoon saavat lopullisiksi valintakoepisteiksi 120,000. Skaalauskerroin saadaan jakamalla luku 120,000 sen hakijan raakapistemäärällä, joka pääsee viimeisenä parhaiten menestyneiden 0,1 prosentin joukkoon. Muiden hakijoiden lopullinen valintakoepistemäärä saadaan kertomalla hakijan raakapistemäärä skaalauskertoimella. Lopullinen pistemäärä pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuudelle.

Kevään 2022 valintakoevalinnan aloituspaikat ja pisterajat

YliopistoAloituspaikat
Ensikertalaiset/Kaikki
Valintakoevalinnan pisteraja
Ensikertalaiset/Kaikki
Helsingin yliopisto8 / 382,70 / 87,94
Itä-Suomen yliopisto6 / 273,76 / 86,40
Oulun yliopisto5 / 375,07 / 81,75
Tampereen yliopisto6 / 286,04 / 88,06
Turun yliopisto7 / 380,32 / 84,97
Yhteensä32 / 13

Kilpailuopiskelupaikoista on erittäin kovaa ja vain noin 4 prosenttia logopedian koulutusohjelmien hakijoista sai opiskelupaikan keväällä 2022. Lue, miten valmennuskurssimme auttavat sinua valintakokeeseen valmistautumisessa.