Oppimisympäristön sisältö

Tällä sivulla esittelemme Moodle verkko-oppimisympäristömme sisältöä ja ominaisuuksia. 

Selainpohjainen verkko-oppimisympäristö

Psykologian ja logopedian valmennuskurseilla käytetään Moodle verkko-oppimisympäristöä. Oppimisympäristö on selainpohjainen eikä sen käyttäminen vaadi mitään asennuksia laitteellesi. Sivusto on myös mobiilioptimoitu, joten sen käyttäminen onnistuu myös tabletilla ja älypuhelimella. Parhaan käyttökokemuksen saat tietokoneella ja tabletilla. Moodlesta on olemassa myös mobiiliaplikaatio, josta ei löydy kaikkia selainpohjaisen version toiminnallisuuksia. Suosittelemme ensisijaisesti Moodlen käyttämistä joko tietokoneella tai tabletilla.

Oppimisympäristömme löydän seuraavasta osoitteesta: https://moodle.psykologiavalmennus.fi

Oppimispolut

Aihekohtaiset oppimispolut johdattavat sinut läpi valintakoevaatimusten loogisesti edeten. Jokainen oppimispolku koostuu useasta oppitunnista, joissa teoriaan perehdytään tekstin, kuvien tai videoiden avulla. Oppitunnit myös syventävät tietojasi siellä, missä se valintakokeen näkökulmasta on keskeistä. Jokainen oppitunti päättyy kertauskysymyksiin, joiden avulla pääset testaamaan omaa osaamistasi oppitunnin aihepiiristä. Kun olet vastannut kysymyksiin oikein, opintopolku johdattaa sinut seuraavalle oppitunnille. Näin sinun ei tarvitse itse miettiä, mitä tehdä seuraavaksi. Halutessasi voit myös palata polulla taaksepäin kertaamaan aiempien oppituntien sisältöjä. Koska valintakoe on viime vuosina edellyttänyt vahvaa matematiikan hallintaa, matematiikan perustaitojen kertaamiseen löytyy oma oppimispolkunsa. 

Ekstrana oma oppimispolkunsa matematiikan perustaitojen kertaamiseen valintakokeen näkökulmasta! Voit aloittaa matemaattisten taitojen opiskelun nollapohjalta. Kurssiin kuuluu tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan alkeet/perusteet osuus, jossa kerrataan matematiikan perustaitoja. Tämä osio on tarkoitettu erityisesti sellaisille hakijoille, joilla matematiikan osaaminen on heikolla tasolla tai aikaisemmista matematiikan opinnoista on kulunut jo aikaa.

Harjoitustehtävät

Sinulla on käytössäsi erittäin suuri määrä harjoitustehtäviä, joista valtaosa on pääsykokeen tapaan monivalintatehtäviä. 

Harjoitustehtävät ja ratkaisut löytyvät Moodlesta sähköisinä versioina. Kysymykset on jaettu jokaisesta aihealueesta pienempiin kokonaisuuksiin tai aiheen mukaisesti. Lisäksi harjoitustehtävät on jaettu osiin vaikeusasteen mukaisesti. Opiskelun alkuvaiheessa kannattaa tehdä helpompia tehtäviä, ja myöhemmin keväällä kannattaa siirtyä vaativampiin tehtäviin. Samoista tehtävistä on rakennettu myös Oppimiskoneeseen erilaisia ja tasoisia tenttejä, joiden avulla pääset harjoittelemaan lisää (Oppimiskonetta esitellään tarkemmin seuraavassa kohdassa).

Suosittelemme, että aloitat harjoitustehtävien tekemisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Harjoitustehtäviä tekemällä näet, onko oppimista tapahtunut. Kun vastaat kysymyksiin oikein, sinulle kertyy kokemuspisteitä. Voit halutessasi verrata omaa kehittymistäsi myös muihin kurssilaisiimme.

Oppimiskone

Valmennuskurssilaistemme käytössä on ainutlaatuinen Oppimiskone, joka on kurssipalautteen perusteella monien mielestä verkko-oppimisympäristön parasta antia. Oppimiskone on ollut käytössä jo yhdeksän vuotta ja olemme kehittäneet sitä vuodesta toiseen.

Oppimiskoneessa on runsaasti erilaisia koevaihtoehtoja, joita kurssilaiset voivat tehdä täysin rajattomasti. Samaa koetta voi tehdä lukuisia kertoja uudestaan, koska Oppimiskone arpoo kysymyspankista uudet tehtävät seuraavaan kokeeseen. Oppimiskoneessa on kokeita, joissa voi harjoitella vain yhdenaiheeneen sisältöä tai vain jotain tiettyä osa-aluetta. Voit siis harjoitella tehtäviä aihekohtaisesti tai asiasisällön mukaisesti. Valmistautumisen alkuvaiheessa kannattaa tehdä suppeampia kokeita ja osaamisen lisääntyessä siirtyä laajempiin kokeisiin.

Harjoitustehtävät on jaettu osiin vaikeustason mukaisesti. Opiskelun alkuvaiheessa kannattaa tehdä helpompia tehtäviä ja myöhemmin keväällä kannattaa siirtyä vaativampiin tehtäviin.

Alla on Oppimiskoneen esittelyvideo. Video on Ekonomivalmennuksen oppimisympäristöstä.

Kertaustoiminto

Haluatko tehdä juuri niitä tehtäviä, joita et ole aiemmin osannut? Koska valintakokeessa on monta osioita, yksittäisten tehtävien muistaminen voi olla hankalaa. Siksi apunasi on ns. kertaustoiminto. Näet väärin vastatut kysymykset kootusti omassa kansiossaan ja voit palata ratkaisemaan tehtäviä uudelleen oman lukuaikataulusi mukaisesti. Tämä toiminto auttaa sinua kiinnittämään huomiosi juuri niihin asioihin, jotka kaipaavat vielä hienosäätöä.

Alla on kertaustoiminnon esittelyvideo. Video on Ekonomivalmennuksen oppimisympäristöstä.

Osaamisen seuranta

Psykologia- ja Logopediavalmennuksen moodle verkko-oppimisympäristössä on useita edistymisen seurantaan liittyviä apuvälineitä. Pääset seuraamaan osaamisesi kehittymistä aihekohtaisesti ja näet esimerkiksi, kuinka monta matematiikan osa-aluetta olet jo suorittanut, ja paljonko niitä on vielä tekemättä. 

 

Kun vastaat kysymykseen oikein, saat siitä oppimispisteen. Osaamisesi kehittyy ja oppimispisteitä kertyy myös muista oppimista tukevista aktiviteeteistä, esimerkiksi teorian lukemisesta. 

Halutessasi sinulla on myös mahdollisuus verrata oman osaamisesi kehittymistä muihin kurssilaisiin ja kiriä kohti tulostaulun ykkössijaa!

Harjoituspääsykokeet

Valmennuskurssiin kuuluu 5 harjoituspääsykoetta, joista neljä tehdään ennen ennakkomateriaalien julkaisua ja 1 ennakkomateriaalin julkaisun jälkeen toukokuussa 2023. 

Harjoituspääsykokeet ovat erinomainen tapa mitata osaamisesi kehittymistä ja osaamistasi suhteessa muihin kurssilaisiin. Julkaisemme harjoituspääsykokeiden tulokset nimettöminä Moodlessa, kun koe on pidetty. On erittäin suositeltavaa katsoa myös muiden kurssilaisten koetuloksia ja harjoituskokeen keskiarvoa, koska se antaa hyvän kuvan oman osaamisesi tasosta. Tee harjoituskokeet samaan aikaan kuin muutkin kurssilaiset, jotta harjoituskoetuloksesi ovat vertailukelpoisia muihin.

Tee kaikki harjoituskokeet huolellisesti ilman valintakoemateriaaleja. Harjoituskokeet ovat erinomainen tapa harjoitella valintakoetilannetta. Harjoituskokeissa voit myös testailla erilaisia strategioita siihen, miten saat parhaat mahdolliset pisteet: Kannattaako aloittaa matematiikasta vai jättää laskut kokeen loppuun? Kannattaako esimerkiksi vastata kaikkiin kysymyksiin vai vain niihin, jotka varmasti osaat? Tässä muutama erilainen strategia, joita voit miettiä ja kokeilla. Todennäköisesti saat parhaat koepisteet vastaamalla vain niihin kysymyksiin, jotka osaat, koska vääristä vastauksista tulee miinuspisteitä.

Kysymys- ja keskustelualueet

Moodlessa on neljä eri kysymys- ja keskustelupalstaa, joissa voit esittää ja lukea muiden esittämiä kysymyksiä. Jokaisella aiheelle (matematiikka, looginen päättely ja artikkelit) on oma kysymyspalstansa, jossa valmennuskurssimme opettajat vastaavat kurssilaistemme esittämiin kysymyksiin. Aihekohtaisten keskustelu- ja kysymyspalstojen lisäksi on yleinen keskustelualue, jossa voit esittää kysymyksiä muista asioista, kuten hakemisesta, valintakokeesta, Moodlen toiminnallisuudesta yms.

Mikäli valintakoevaatimukisssa tai kurssimateriaalissa on sinua askarruttavia asioita, esitä rohkeasti kysymyksiä kysymyspalstoilla. Vaikka sinulla itselläsi ei olisi herännyt kysymyksiä, kannattaa kuitenkin tutustua muiden kurssilaisten esittämiin kysymyksiin; näin voit löytää sellaisia näkökulmia, joita et ole vielä itse huomannut. Kokemuksesta tiedämme, että kurssilaisia askarruttavat yleensä samat teemat. Usein joku toinen kurssilainen onkin jo ehtinyt kysyä sinua mietityttävästä asiasta, ja siten vastaus odottaakin sinua jo keskustelupalstalta.